AT VIỆT NAM - NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI BÁN BUÔN BÁN SỈ MÁY PHOTOCOPY VẬT TƯ LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY - HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Bảng Tra Mã Chíp Sharp
Tham Khảo
Áp dụng Số Lượng Từ: 05 Trở Lên
Tóm Tắt : Bảng Tra Mã Chíp Sharp,AT VIỆT NAM - Nhà Phân Phối Máy Photocopy-Máy in-Vật Tư linh Kiện hàng đầu Việt Nam.Dịch Vụ Cho Thuê-Sửa Chữa Máy Photocopy-Máy in chuyên nghiệp
Bảo hành : 12

BRAND

ANNO-PN

MODEL

DESCRIPTION

COLOR

For use in 
SHARP

SHARP

MX-18                      AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp®  MX-1800

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-27                             AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp®  MX-1810/2000L/MX2300N/MX2700N

Toner Chip

Sharp®  MX-2000L/MX2300N/MX2700N

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-45  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-3500/MX4500/MX3501N/MX4501N

Toner Chip

SHARP

MX-31

Sharp® MX2601N/3101N/2600N/3100N

Toner Chip

Sharp® MX-2601N/3101N/2600N/3100N

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-50

Sharp® MX-4101N/5001N/4100N/5000

Toner Chip

SHARP

MX-70  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-5500N/6200N/7000N

Toner Chip

Sharp® MX-5500N/6200N/7000N/

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-71 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-M6201/7001

Toner Chip

SHARP

MX-62  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-6240N/7040/6500/7500(Under Testing)

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-75 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-6500/7500(Under Testing)

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

AR-C26  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® AR-BC260P/262/160/170/172/320

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-23   AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp®  MX-2310U /MX-M2010/MX-M3111

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-36   AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-2610N/2615/3110N/M3140/M3610N/2618

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-51  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-4110/4111/4140/4141//5110/5111

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-38 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-C311/C380/381/C382(Under Testing)

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-C40 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-C310/C311/C312/C400/C401/C402

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-235 CT

Sharp® AR-1808S/2008/2308

Toner Chip

SHARP

MX-312 CT

Sharp® MX-M261/M311

Toner Chip

SHARP

MX-237CT;MX-238CT

Sharp® AR-2038/2438

Toner Chip

SHARP

MX-500 CT

Sharp® MX-M283/M362/M363

Toner Chip

SHARP

MX-560CT

Sharp®  MX-M3658N/M4658N/M5658N

Toner Chip

SHARP

AR-203 ST-C

Sharp® AR-160N/201N/206N/163N;

Toner Chip

SHARP

AR-021/022 ST-C

Sharp® AR-3020D/3818/3820/4818/4820

Toner Chip

SHARP

AR-153 ST-C

Sharp® AR-158/158S/158F/158N

Toner Chip

SHARP

AR-209 ST-C

Sharp® AR-208/208X/208N

Toner Chip

SHARP

AR-311 ST-C

Sharp® AR-275/256L/316L/M318;

Toner Chip

SHARP

AR-275 ST-C

Sharp® AR-M276/M236/255/275

Toner Chip

SHARP

AR-451 ST-C

Sharp® AR-M350/M450/M310U/M420U

Toner Chip

SHARP

AR-456 ST-C

Sharp® MX-M350N/M450N

Toner Chip

SHARP

AR-622 ST-C

Sharp® MX-M550/MX620/MX700

Toner Chip

SHARP

MX-753CT

MX-M623/M753

Toner Chip

SHARP

MX-850CT

MX-M850/950/1100

Toner Chip

SHARP

MX-900CT

MX-M9008/M10508/M12008(Under Testing)

Toner Chip

SHARP

AR-015/016             ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-5015//5020/5316E/5320E

Toner Chip

SHARP

AR-020/021 ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-5516/5520

Toner Chip

SHARP

AR-156                 ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-121/151/156/157/168/ARF152

Toner Chip

SHARP

AR-202/201 ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-162/162S/163/164/201/206/207/ARF201

Toner Chip

SHARP

AR-152/168 ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-122/152/5012/5415/AR-M150/M155

Toner Chip

SHARP

AR-208               ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-203E/AR208

Toner Chip

SHARP

AR-310               ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-235/AR275/5127/ARM208/ARM236

Toner Chip

SHARP

AR-270                ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-235/275/M236/M237

Toner Chip

SHARP

AR-450               ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-M350/ARM450

Toner Chip

SHARP

AR-455           ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® AR-M355/M455/MX-M350/M450.DM4551

Toner Chip

SHARP

AR-620           ET/FT/JT/LT/MT/NT/ST/T

Sharp® MX-550/MX620/MX700/MX720

Toner Chip

SHARP

AR-266 JT

Sharp® AR-255/256/266/276

Toner Chip

SHARP

AR-3511 ST

Sharp® AR-3511/4511

Toner Chip

SHARP

AL-204TD(8K)/AL-214TD(4K)

Sharp® AL-2031/2041/2051/2061

Toner Chip

SHARP

MX-206    AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp®MX-M160/M160D/M200D/M181D/M211D

Toner Chip

SHARP

MX-B20 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-B200/B201;AR-2038

Toner Chip

SHARP

MX-235 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT/XT

Sharp® AR-5618/5620/5623MX-M182/M202/M232

Toner Chip

SHARP

MX-312 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-M260/M310/M264/M314/M354

Toner Chip

SHARP

MX-500 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp®MX-M283/M362/M363/M452/M453/M503

Toner Chip

SHARP

MX-B40  AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-B381/B400P/B401

Toner Chip

SHARP

MX-B42 AT/BT/CT/FT/GT/JT/NT

Sharp® MX-B382/B402

Toner Chip

SHARP

MX-560

Sharp®MX-M364/M365/M464/M465/M564/M565

Toner Chip

SHARP

MX-753 NT/FT/JT/ST/AT/GT

MX-M623/M753

Toner Chip

SHARP

MX-850 NT/FT/JT/ST/AT/GT

Sharp® MX-M850/950/1100M110

Toner Chip

SHARP

MX-900 NT/FT/JT/ST/AT/GT

Sharp® MX-M904/MX-M105

Toner Chip

SHARP

DX-C40 

Sharp® Sharp DX-C310/C311/C400/C401

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

SHARP

MX-C30

Sharp® Sharp MX-C300MX-C300WMX-C301W

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

Toner Chip

 

 

Sản phẩm cùng loại